Studiebegeleiding – PEDAGOOG MAUD DE BUCK

Je kan bij mij terecht voor studiebegeleiding. Maar wat bedoel ik nu met studiebegeleiding?
Studiebegeleiding is een ruim begrip waaronder veel verschillende begeleidingen vallen.
Hieronder enkele voorbeelden.

LEREN LEREN

Weet je kind niet hoe het moet leren? Heeft je kind nood aan leren leren? Dan kan ik je helpen. Samen met je kind ga ik uitgebreid aan de slag. Ik informeer het over hoe onze hersenen werken, hoe we informatie opnemen en opslaan en hoe we de informatie het best en makkelijkst terug kunnen oproepen. Met de VLOHT-methode worden verschillende studietechnieken aangereikt en uitgeprobeerd zodat jouw kind dé manier vindt die voor hem het best werkt!
Deze begeleiding is een grote meerwaarde om makkelijker door het parcours van het secundair onderwijs te lopen.

INHOUDELIJKE BIJLESSEN

Behaalt je kind niet de gewenste resultaten of begrijpt het de lessen niet goed? Dan geef ik graag extra uitleg, duiding en oefeningen zodat uw kind na een aantal sessies terug bij de les is en het geleerde zelfstandig kan toepassen. Deze bijlessen kunnen plaatsvinden voor zowel kinderen uit het lager onderwijs als voor jongeren uit het secundair onderwijs.

HUISWERK

Heeft jouw kind nood aan begeleiding of ondersteuning tijdens het maken van huiswerk? Dan kan ik hierbij helpen. Tijdens huiswerkbegeleiding zie ik erop toe dat je kind goed begrijpt wat er van hem wordt gevraagd. Ook kunnen extra oefeningen door mezelf worden aangereikt. Via huiswerkbegeleiding krijg ik een algemeen beeld van het schools functioneren van je kind en kunnen we tijdig ingrijpen en differentiëren indien nodig. Dit kan zowel met extra meer uitdagende materie als met meer verdiepende oefeningen.

TOETSEN LEREN INVULLEN

Werkt je kind voldoende voor school, maar blijven de positieve resultaten uit? Dan kan het zijn dat je kind met faalangst zit of moeite heeft met het correct beantwoorden van vragen. Hierin begeleid ik kinderen door hen te leren om vragen te beantwoorden en hun faalangst te overwinnen. Zo stel ik onder andere toetsen op zodat je kind, onder mijn begeleiding, kan oefenen op het correct beantwoorden van vragen, breng ik methodes aan om rustig te blijven en zonder al te veel stress te functioneren tijdens een overhoring.

EXAMENS

Examenstress? Weet je kind niet hoe hieraan te beginnen? Dan ben je bij mij aan het juiste adres. Samen met je kind stel ik een studieplanning op dat aansluit bij de mogelijkheden en noden van je kind. Met de VLOHT-methode leert je kind op een handige manier de leerstof te verwerken zodat het tijdens de examens alles kan reproduceren. Daarbij kunnen er vak per vak studeertips aangebracht en ingeoefend worden.
Met de extra studiebegeleiding krijgt je kind meer kans om diepgaander te ontwikkelen. Dit leidt daarenboven tot het verhogen van de slaagkansen en het behalen van mooiere resultaten.

EXAMENCOMMISSIE

Sommige kinderen en jongeren behalen hun getuigschrift of diploma via de examencommissie. Hiervoor moeten grote hoeveelheden aan leerinhouden worden verwerkt. Dit lijkt soms een onbegonnen werk. Ik help hier graag in mee om stapsgewijs de leerinhouden te verwerken, om dit planmatig te leren aanpakken en goed voorbereid te zijn op de examens.

EXECUTIEVE FUNCTIES

Executieve functies zijn cognitieve processen waarmee een kind zijn eigen gedachten, gedrag en emoties kan aansturen en reguleren, m.a. zelfregulatie.
Het gaat hier om het trainen van het werkgeheugen, de informatieverwerking, de flexibiliteit, de inhibitie, de aandacht, de motivatie, het organiseren, de taakinitiatie, het timemanagement, de metacognitie, het doorzettingsvermogen, … een combinatie ervan of een apart onderdeel. Deze executieve functies zijn de basis om tot echt leren te komen en dus uiterst belangrijk. Via spelvormen kan elk onderdeel apart aangepakt en getraind worden.
Ik ben een gecertificeerde trainer van BrainGame Brain. Dit is een computerspel waarmee het werkgeheugen, de flexibiliteit en de inhibitie worden getraind. Het computerspel is een motivator voor kinderen om hun executieve functies te trainen. Ik begeleid jullie in deze spelwereld en zorg ervoor dat de juiste functies worden aangepakt.

Kort samengevat bied ik binnen de studiebegeleiding de gepaste zorg en hulp op maat van je kind aan. Samen met jou als ouder en met je kind, bekijk ik wat ik concreet voor jullie kan betekenen en welke begeleiding we kunnen opzetten. Dit kan uiteraard ook gaan om een mix van bovengenoemde onderdelen.

Aarzel niet om mij te contacteren, ook indien hetgeen waarnaar je zoekt niet is vermeld.