Afname IQ-test – PEDAGOOG MAUD DE BUCK

De afname van een intelligentieonderzoek kan verschillende redenen hebben: vanuit een interesse in de cognitieve mogelijkheden van je kind, op vraag van de school, voor een doorverwijzing naar het buitengewoon onderwijs, voor een terugbetaling van de logopedie, bij een over- of onderschatting van je kind, bij onverklaarbaar gedrag, …

WISC-V-NL

Een intelligentieonderzoek brengt de cognitieve capaciteiten en vaardigheden van uw kind in kaart.
Binnen mijn praktijk maak ik gebruik van de WISC-V-NL voor kinderen en jongeren van 6 tot 17 jaar. Dit is de recentste versie van de WISC, hetgeen eveneens de meest gebruikte, betrouwbare en valide intelligentietest is in Vlaanderen.
Op basis van 14 subtesten wordt het intelligentiequotiënt (IQ) van uw kind berekend en uitgebreid in kaart gebracht. 
De indexen zijn:
✔︎  Verbaal-begrip
✔︎  Visueel-Ruimtelijke
✔︎  Fluid Redeneren
✔︎  Werkgeheugen
✔︎  Verwerkingssnelheid
✔︎  Totaal IQ
✔︎  Kwantitatief Redeneren
✔︎  Auditief Werkgeheugen
✔︎  Non-verbale
✔︎  Algemene Vaardigheid
✔︎  Cognitieve competentie