Gezinsbegeleiding – PEDAGOOG MAUD DE BUCK

Een gezin is een dynamisch, sociaal en intens gegeven.
Binnen het gezin zijn er vaak verschillende meningen. Deze van de ouders dienen als het ware zo goed mogelijk op elkaar afgestemd te geraken om een eenduidige en solide opvoeding te garanderen.
Af en toe blijken opvoedingsidealen ver uit elkaar te liggen en kan dit tot botsingen en/of frustraties leiden.

 

 

 

 

 

 

 

Binnen dergelijke situaties ben ik er om jullie te helpen elkaar beter te begrijpen en tot gezamenlijke compromissen en overtuigingen te komen wat opvoeding betreft. Met elkaar praten, naar elkaar luisteren en elkaar waarderen zijn hierbij de basissleutels.
Soms kan het zijn dat het gezin uit evenwicht of verstoord is. Verschillende reden kunnen hieraan aan de basis liggen zoals bijvoorbeeld de intrede van een nieuw familielid, externe factoren zoals een nieuwe job van één van de ouders, een verhuis, een verlies, … noem maar op. Waar het pijnpunt zich bevindt, is niet altijd duidelijk. Hierbij ga ik samen met heel het gezin aan de slag om weer naar een harmonisch gezinsleven te gaan waarbij er aandacht en begrip is voor elk lid van het gezin.
Gezinsbegeleidingen zijn begeleidingen van meest kwetsbare aard. Je stelt jezelf en jouw meest geliefden bloot, je laat het binnenste van jezelf en van de anderen zien. Daarom hecht ik een groot belang aan een heel gepersonaliseerde en vertrouwelijke begeleiding op maat met uiterste zorg voor elkaar.
Neem vrijblijvend contact met me op voor je vragen betreffende jouw gezin.